استانداردسازی رایانش ابری

کارگروه تاکسنومی و استانداردسازی جامعه آزاد رایانش ابری

درباره کارگروه
wiki.occc.ir/index.php?title=Workgroups:taxonomy اطلاعات بیشتر راجع به استانداردها در

استانداردها

در جمع آوری استانداردهای بیشتر، با ما همکاری نمایید.

استانداردهای دیگر در صفحه مربوطه (ویکی) در دسترس خواهند بود. جهت همکاری و تکمیل استانداردها می توانید به ویکی مراجعه کرده و از اطلاعات موجود استفاده یا آن ها را تکمیل نمایید. اطلاعات بیشتر

گزارشات و خروجی ها

نقشه راه

برنامه ریزی، هماهنگی و هدف گذاری
تاکسونومی و گروه بندی استانداردهای موجود
جمع آوری استانداردهای مرتبط با رایانش ابری
اطلاعات بیشتر
در ویکی

تیم ما

مرتضی سرگلزایی جوان بامداد وفائی حمید رضا قوامی روژا سامانی مهرناز روزبهان نیلوفر کریمی آذر عضویت در گروه

کارگروه تاکسونومی و استانداردسازی:

افراد تیم بررسی استانداردهای رایانش ابری و استانداردسازی، جمعی از اعضای جامعه ازاد رایانش ابری و به طور خاص تر عضو کارگروه تاکسونومی و استاندارد سازی آن هستند که به این حوزه از فعالیت علاقه دارند.
شما نیز به راحتی با فعالیت مستمر و موثر در این زمینه می توانید عضو رسمی این گروه باشید

ارتباط و همکاری با کارگروه تاکسونومی

اطلاعات دسترسی

برای پیگیری امور و همکاری در کارهای می توانید از طریق لینکهای زیر با کارگروه ارتباط برقرار کنید

صفحه کارگروه در ویکی جامعه آزاد رایانش ابری.

هماهنگی و پیگیری امور دربورد تخصصی کارگروه